„Kup prestiżową domenę premium, dzięki której osiągniesz sukces!”
Zadzwoń! 793-888-888
Strona główna
Domeny na sprzedaż
Kupno domen
Korzyści dla klienta
Pomoc
Kontakt
Regulamin ogólny serwisu

Regulamin ogólny serwisu

Serwis Domeniarstwo.pl, (zwany dalej serwisem) jest udostępniany przez firmę Michau Enterprises Limited, zarejestrowaną zgodnie z paragrafem 113 Prawa Korporacyjnego Republiki Cypryjskiej pod numerem 245422 (zwaną dalej właścicielem). Niniejszy dokument reguluje ogólne zasady korzystania z serwisu.

Dokładność prezentowanych danych

Właściciel dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w serwisie były dokładne i aktualne. Ze względu na ograniczenie środków technicznych nie jest jednak możliwe osiągnięcie stuprocentowej dokładności wszystkich prezentowanych danych. W związku z tym właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z danych opublikowanych w serwisie.

Ponadto, dane prezentowane w serwisie są aktualne na czas ich sprawdzenia. Dane są aktualizowane z odpowiednią częstotliwością w celu zapewnienia jak najlepszej ich aktualności, jednak właściciel nie odpowiada za zmiany tych danych (w szczególności danych o dostępności domen) w okresie pomiędzy kolejnymi sprawdzeniami.

Zależność od możliwości technicznych

Możliwość wyświetlania w serwisie danych o dostępności domen oraz innych parametrów opisujących domeny zależy od technicznych możliwości dostępu do odpowiednich baz danych WHOIS oraz innych baz danych dostępnych w Internecie. Jeśli zasady korzystania z tych baz zmienią się na tyle, że uniemożliwi to funkcjonowanie serwisu, właściciel zastrzega sobie prawo do czasowego lub bezterminowego zawieszenia funkcjonowania części lub całości serwisu.

Wymiana walut

Wymiana walut w płatnościach dokonywanych w serwisie odbywa się zgodnie z bieżącymi kursami Europejskiego Banku Centralnego. Właściciel serwisu może pobierać prowizję za wymianę walut w wysokości nieprzekraczającej 3%.

Zaległości w opłatach

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości wytransferowania domen użytkownika na inne konto lub do innego rejestratora, ich sprzedaży bądź funkcjonowania stron internetowych umieszczonych pod danymi domenami, jeśli zaległości użytkownika z tytułu opłat za usługi wykonane w serwisie przekraczają 25 EUR.

Rozpatrywanie reklamacji

Reklamacje użytkowników będą rozpatrywane przez właściciela w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

Automatyczny dostęp do serwisu

Wszystkie programy, skrypty, roboty i inne środki techniczne służące do automatycznego wyświetlania i/lub pobierania dużej ilości stron serwisu mogą być wykorzystywane tylko wtedy, gdy respektują zasady dostępu takich programów do stron opisane w pliku robots.txt.

Pozostałe regulaminy

Dostęp do niektórych części serwisu może wymagać zaakceptowania dodatkowych regulaminów opisujących zasady korzystania z tych funkcjonalności. Regulaminy te są dostępne pod adresami:

Zmiany regulaminu

Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, jak też pozostałych regulaminów obowiązujących w serwisie, w dowolnym momencie. O zmianie regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani w momencie zalogowania się do serwisu bądź też wykonania czynności wymagającej akceptacji nowego regulaminu.

Sprawy sporne

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującym prawem Republiki Cypryjskiej.